دپارتمان گوش، حلق و بینی

دپارتمان گوش، حلق و بینی


درمان بیماریهای گوش، حلق و بینی:


کشور ایران یکی از پیشگامان در درمان بیماری های مختلف گوش و حلق و بینی در سراسر جهان است و اورولوژی گوش و حلق و بینی ایران بسیار مشهور در جهان است.
بنابراین، بسیاری از بیماران به طور سالانه از سراسر جهان به ویژه خلیج فارس و آسیای مرکزی به منظور تشخیص و درمان زخم گوش،
از آنجا که میزان موفقیت درمان گوش دهان و بینی در مراکز پزشکی گوش و حلق و بینی ایران استثنایی است.

همچنین تجهیزات، امکانات و دارو برای درمان Otorhinolaryngology نیز به راحتی در دسترس هستند.