دپارتمان پزشکی کودکان

دپارتمان پزشکی کودکان

پزشکی کودکان یا طب اطفال از شاخه‌های اصلی پزشکی است که با عناوین دیگری همچون بیماری‌های کودکان، طب کودکان و پزشکی کودکان نیز شناخته می‌شود.

رشته‌های فوق تخصصی کودکان که در حال حاضر در ایران وجود دارد شامل بیماری های کلیه کودکان (نفرولوژی اطفال)، بیماری‌های عفونی کودکان، بیماری‌های قلب کودکان، بیماری‌های گوارش کودکان، بیماری‌های غدد و متابولیک کودکان، بیماری‌های ریه کودکان، رشته فوق تخصصی نوزادان می‌باشد.