دپارتمان دندانپزشکی

دپارتمان دندانپزشکی

دپارتمان دنداپزشکی

دندانپزشک باید مدت زمان زیادی تمرکز داشته باشد، هماهنگی خوب بین دست و چشم و مهارت های ارتباطی خوب. او باید صبر و قدرت فیزیکی زیادی داشته باشد، گاهی اوقات لازم است که به طور مداوم در یک بیمار کار کند. دندانپزشک باید بتواند بیماران خود را، مخصوصا کسانی که از دندانپزشکی می ترسند، مانند کودکان، آرام کنند و به آنها اعتماد و اعتماد داشته باشند. کنترل درد یکی از مسائل مهم است که دندانپزشک باید بتواند با کمک روش ها و مهارت های موجود درد بیمار را از بین ببرد.
در صورت لزوم، قبل از شروع کار، دندانپزشک باید اطلاعات را به بیمار دوستانه و با صبر و حوصله ارائه دهد.


انواع خدمات دندانپزشکی 

طراحی لبخند، تنظیم خط لثه، لمینت، ارتودنسی، جراحی، پروتز، خدمات زیبایی، دندانپزشکی کودکان.