دپارتمان جراحی زیبایی

دپارتمان جراحی زیبایی

جراحی پلاستیک، عمل زیبایی که در اصطلاح به انگلیسی (Plastic surgery) شناخته می شود، از شاخه های جراحی است که برای اصلاح یا ترمیمی هرگونه نقص یا بد شکل بودن شکل ظاهری بدن انسان صورت می گیرد.
جراحی پلاستیک شامل انواع جراحی‌های ترمیمی، جراحی دست، جراحی ریز، و ترمیم سوختگی ها را شامل می‌شود.
واژهٔ (پلاستیک) از واژهٔ یونانی (Plastikos) به معنای قالب یا شکلدهی است، کاربرد آن در اینجا به معنی مادهٔ پلیمری مصنوعی یا پلاستیک نیست. جراحی پلاستیک نوین در دو زمینه گسترش و تکامل پیدا کرده است همچون بازسازی نقصهای جسمی و زیباترکردن شکل ظاهری.
اصول جراحی در جراحی پلاستیک بر حفظ عروق، جایگزینی بافت مشابه با مشابه، توجه به مناطق کالبدی و بهبود زخم با به حداقل رساندن بافت آسیب دیده متمرکز است. برخی از رایجترین اعمال جراحی پلاستیک عبارتند از : ابدومینوپلاستی، بلفاروپلاستی، لابیاپلاستی، فالوپلاستی، رینوپلاستی، اتوپلاستی، ماموپلاستی، ترمیم چانه، لیپوساکشن و…