Uroloji şöbəsi

Uroloji şöbəsi

Urologiya, cinsiyyət və sidik orqanları və əlaqəli orqanlarla əlaqəli bir tibb sahəsidir.
Mütəxəssis həkim qrupumuzla xəstəliyinizi yaxşılaşdırmağa kömək edə bilərik.

AVF
Diş yumruları
Hidrosol
Varikosel
İnguinal yırtıq
Orchiopecia
Vasovasostomiya
Radikal prostatektomiya
Nefrektomiya
Kisəsi daş
Hepatit C-nin bərpası
Sistoskopiya
Cüt Jay Çıxdı
Lazer Böyrək Lazer Cərrahı (RIRS)
Ureteral Masonluq (TUL)
Prostat prostat kəsiyi (TURP)
Böyrək daşının çıxması (PCNL)
TURB_PCCL