Sonsuzluq şöbəsi

Sonsuzluq şöbəsi

Sonsuzluq hallarının təxminən 35% -i kişilərin problemləri ilə əlaqədardır, sperma hərəkətliliyi və formasında ən çox anormallıq var.
Sonsuzluq hallarının 35% -i qadın reproduktiv sisteminin pozğunluqları ilə əlaqədardır.
İşlərin 20% -i kişi və qadın amillərinin birləşməsindən qaynaqlanır.

İlkin sonsuzluq
İkinci dərəcəli sonsuzluq
Kişilərdə sonsuzluq
Qadınlarda sonsuzluq
Təkrar abort
Endometrioz
Erkən menopoz POF
Uterin miyomları
Sonsuzluq tövsiyə edilmir
Polikistik yumurtalıq sindromu