GERMANY

GERMANY

BERLIN                                                                                                               
Berlində müalicə zamanı xəstənin iqamətgahı


Münih

                       Münicdə müalicə zamanı xəstənin iqamətgahı