Türkiyə

Türkiyə

 
ISTANBUL
Xəstənin İstanbuldakı müalicəsi zamanı iqamətgahı
ANKARA                                                                                                           
                                                                                                       
Xəstənin Ankarada müalicəsi zamanı iqamətgahı


 EZMIR