Mənzil xəritəsi-e harada

Mənzil xəritəsi-e harada


Tehranda müalicə zamanı xəstənin yaşayış yeri